Doprava ZDARMA nad 1000 Kč
v Hradci Králové a okolí
Objednáte-li do 15:00,
květinu doručíme stejný den
604 773 457
Po - Pá 8 - 18, So 8 - 13

Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce si Vás dovolujeme informovat o veškerých důležitých skutečnostech, které se týkají zpracování dat, které lze kvalifikovat jako Vaše osobní údaje.

Provozovatelem internetových stránek Ing. Miroslav Voňka, IČO: 495 80 012, DIČ: CZ 6101161473, se sídlem Labská 436 Smiřice 503 03.

K získaným osobním údajům přistupujeme odpovědně a zpracováváme osobních údaje pouze v souladu s platnou právní úpravou, jakož i náležitým způsobem dbáme na jejich zabezpečení.

Na koho a kde se obrátit?

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracovávání osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit a to bude na naši adresu Labská 436 Smiřice 503 03, či prostřednictvím emailu zahradnictvivonka@gmail.com.

V případě, že máte za to, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou právní úpravou, máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Vaše osobní zpracováváme za tím primárně za účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. V případě Vašeho souhlasu taktéž užíváme Vaše osobní údaje za účelem zlepšování a zkvalitňování našich služeb, a zasílání obchodních nabídek.

Za účelem poskytnutí našich služeb spočívajících zejména v dodání objednaného zboží (vázané kytice a podobně) potřebujeme znát Vaše identifikační a kontaktní údaje (či osob, kterým má být doručováno). Některé údaje jsme oprávněni zpracovávat za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky za účelem splněná našich povinnost z uzavřených závazků, či v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.

V případě, že chcete zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme na nás, můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu.

Pokud na našem webu nakoupíte zboží, případně se přihlásíte a udělíte nám souhlas s odběrem newsletterů a obchodních nabídek, a sdělíte nám Vaši e-mailovou adresu, budeme Vám zasílat obchodní sdělení. V takovém případě se na Vás můžeme obrátit, zejména prostřednictvím e-mailu s nabídkou našich služeb. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat – a to buď odkazem uvedeným přímo v doručené obchodní nabídce, či zasláním žádosti na shora uvedené kontaktní údaje. Vaše osobní údaje budou takto námi zpracovány po dobu tří let ode dne udělení souhlasu, či provedeného nákupu.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo, v případě doručení třetí osobě zpracováváme jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo této osoby.

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás při uzavírání smlouvy.

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování:

 • V převážné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění mezi námi smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
 • V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Například zasílání obchodních sdělení, či uplatnění nároků našich práv a oprávněných zájmů.
 • Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.
 • V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to v případě, že nám sdělíte Vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení.

Komu dále osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě nutnosti poskytovatelům poštovních a přepravních služeb, je-li to nutné za účelem plnění smlouvy; či dále z důvodu zákonné povinnosti můžeme na vyžádání předat příslušným orgánům veřejné moci.

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

Jakožto subjekt zpracování osobních údajů máte tato základní práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
 • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje výše uvedené,
 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti).
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.